PCO

PCO slouží monitorování signálů z veškerých elektronických bezpečnostních systémů ( EZS, EPS, CCTV, ACS ). Podstata spočívá v napojení výstupu těchto bezpečnostních systémů na komunikační jednotku, která přenese signál o změně stavu střeženého objektu na vzdálený PCO. Přenos signálů je možný realizovat několika způsoby:

- po jednotné telefonní síti tj. telefonní lince,
- po GSM síti tj. využitím některého operátora dostupného v dané oblasti.

Přenesený signál ze střeženého objektu je přenášen na PCO, kde je zpracován pomocí speciálního software, který umožňuje obsluze dokonale se orientovat ve stavu střeženého objektu. Vyškolená obsluha PCO na základě došlého signálu ze střeženého signálu ze střeženého objektu vyhodnotí situaci a v souladu se smluveně dohodnutými podmínkami předá konkrétní pokyny zásahové jednotce, která povede kontrolu daného objektu a popřípadě ve spolupráci s obsluhou PCO informuje oprávněnou osobu zákazníka, Policii ČR, zdravotní záchrannou službu apod.

 Možnosti využití PCO :

  • kontrola pohybu osob ( zaměstnanců ) ve střeženém objektu na základě přenášených zpráv o odemykání a zamykání objektu včetně požadovaného čísla použitého kódu
  • hlídání uzamčení objektu ( v dohodnutém čase PCO kontroluje elektronické zakódování objektu případně upozorní obsluhu a následně zákazníka na případné opomenutí uzamčení objektu, pokud není zákazník zastižen je provedena následná kontrola objektu )
  • pravidelné zasílání výpisu došlých událostí na PCO ( nebo na vyžádání )
  • při přenosu signálu systému GSM možnost obousměrné komunikace, tj. možnost dálkového ovládání až 4 elektricky ovládaných zařízení v objektu ) např. topení, světla, závlahy ) příkazem monitorovací centrále nebo z vlastního mobilního telefonu
  • konkrétní podklady a informace pro zákazníky o zajištění bezpečnosti objektu ( veškeré informace jsou archivovány po dobu několika let)
  • propojení zabezpečovacího systému např. s kamerovým systémem a požárním systémem a následné monitorování těchto systémů pomocí PCO
K obsluze PCO je používán WRS32 - software systému RADOM SECURITY, tento systém umožňuje např.:
vytáčení telefonních čísel z databází pomocí běžného interního nebo externího faxmodemu, možnost hlasové komunikace při volání z mobilních telefonů na PCO, příjem a odesílání textových SMS zpráv (s využitím editačního okna), přijaté i odesílané SMS zprávy lze při ukládání do archivu připojovat ke konkrétním objektům.

Desítky dalších funkcí tohoto systému naleznete na:

http://www.radom-cz.cz/wrs.html