Konzultační a poradenská činnost EZS

Vzhledem k tomu, že naše společnost se zabývá komplexní bezpečností a tedy i prevencí, nabízíme možnost vypracování bezpečnostních auditů, které zahrnují protipožární, elektronickou, bezpečností a preventivní ochranu. Dále navrhujeme technické a bezpečnostní prvky pro přípravu realizačních projektů staveb – komplexů, kdy je možné v této fázi snížit budoucí náklady na celkovou ostrahu a bezpečnost objektu.

Elektronická zabezpečovací signalizace ( EZS )
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany

Elektronická požární signalizace ( EPS )

Systém elektrické požární signalizace EPS je technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací. Skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor (HZS) o vzniku požáru

Uzavřený kamerový systém ( CCTV )

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy lze využít nejen jako součást bezpečnostních aplikací, ale také při sledování technologických procesů, výrobních linek, dopravy atd.

Systémy „Evidence kontroly vstupu“ ( EKV )

Systém „Evidence kontroly vstupu“ má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Kromě integrace do systému elektronické ochrany objektu lze SKP využít v hotelích, nemocnicích, na sportovištích, parkovištích, velkých garážích a podobně.