Dálkový monitoring objektů

„Dálkový monitoring objektů“ nám umožňují soustředit různé typy signálů a tím vytvořit systém, kde na jednom pracovišti je možno monitorovat více míst objektu, popř. více objektů.
Signály z jednotlivých objektových systémů (CCTV, EZS, EPS apod.), které tvoří základ zabezpečení, jsou prostřednictvím objektové stanice předávány centrální stanici tj. pultu centralizované ochrany buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události na kterémkoliv objektu operátor SCO zajistí její řešení.

Pro tento systém ochrany majetku a osob využíváme dále následující systémy elektronické prostředky ochrany :

CCTV
- on-line sledování kamer s pořizováním záznamu včetně napojení na PCO.

Perimetrické střežení
- vnější obvodová ochrana areálů. Slouží k zaznamenání případného narušitele ještě dříve, než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům. Systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny

Obvodová detekce
- varování před průnikem dveřmi, okny, zdmi, a průstupy

Nástrahová detekce
- varování o vniknutí a pohybu nežádoucí osoby v objektu

Cílová detekce
- varuje, že nežádoucí osoba dosáhla cíle v objektu